ministarstvo turizma

mint-bicikademija-cikloturizam

Razvoj cikloturizma u kontinentalnoj Hrvatskoj uz potporu MINT-a

Ministarstvo turizma raspisalo Javni poziv Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2019. godini.Prihvatljivi prijavitelji su sljedeće županije:Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka,...