Naziv natječaja

Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine

Opis projekta

Provedbom projekta „WIn-Win“ – programi produženog boravka i predškole za djecu i učenike pripadnike romske nacionalne manjine u Slavonskom Brodu projektni partneri Grad Slavonski Brod, Osnovna škola Hugo Badalić, Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić, Romska udruga mladih Brodsko-posavske županije i Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o. nastoje u školskoj odnosno pedagoškoj godini 2018./2019. pružiti potporu uključivanju 25 djece romske nacionalne pripadnosti u program predškole te 100 učenika romske nacionalne pripadnosti razreda 1. do 4. osnovne škole u program produženog boravka s ciljem poboljšanja njihovih obrazovnih postignuća i uspješnije socijalizacije.

Projekt „Win-Win“ provodi se u okviru instrumenta „Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine“, broj poziva: UP.03.2.1.04. u kojemu Ministarstvo znanosti i obrazovanja nastupa u ulozi posredničkog tijela prve razine, a Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u ulozi provoditelja poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Ovaj instrument provodi se u okviru Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Investicijskog prioriteta 10.iii. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija, Specifičnog cilja 10.iii.1.: Unapređenje pristupa kvalitetnom obrazovanju na pred-tercijarnim razinama za učenike iz skupina u nepovoljnom položaju u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

Partneri na projektu: Osnovna škola Hugo Badalić Slavonski Brod; Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod; Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod; Romska udruga mladih Brodsko-posavske županije; Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o.

Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda je pripremila projekt te je partner projekta.

Ukupna vrijednost projekta: 1.600.000,00 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 1.600.000,00 kn

Ciljevi projekta

Pružiti potporu uključivanju 25 djece pripadnika romske nacionalne manjine u program predškole te 100 učenika pripadnika romske nacionalne manjine polaznika 1. do 4. razreda osnovne škole u program produženog boravka u svrhu poboljšanja njihovih obrazovnih postignuća i uspješnije socijalizacije.

Razdoblje provedbe projekta

30.8.2018. do 29.11.2019.

Rezultati projekta

Produženi boravak bit će organiziran za razrede 1. do 4. Osnovne škole Hugo Badalić i obuhvatit će 100 učenika romske nacionalne manjine. Ovaj program će omogućiti ostvarenje boljeg školskog uspjeha za učenike romske nacionalne manjine s obzirom da će isti ostvariti pomoć pri pisanju zadaća i ponavljanju gradiva.

Vrijeme raspoloživo za druženje i igru pospješit će socijalizaciju i integraciju ciljane skupine. Organizirani program predškole za 25-ero djece romske nacionalne manjine rezultirat će poboljšanjem njihovih obrazovnih postignuća te boljim znanjem hrvatskoj jezika koje je preduvjet praćenja tempa školskog kurikuluma i pozitivno će se odraziti na sva daljnja obrazovna postignuća djece u narednim programima obrazovanja.