Naziv natječaja

Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi

Kulturni centar mladih – Razvoj javno – civilnog partnerstva u kulturi u Slavonskom Brodu (KUL centar)

web stranica projekta: kulcentar.kkd-ibm.hr

Opis projekta

Projekt „Kulturni centar mladih – Razvoj javno – civilnog partnerstva u kulturi u Slavonskom Brodu (KUL centar)“ provodi se u okviru instrumenta Kultura u centru – potpora razvoju javno – civilnog partnerstva u kulturi, broj poziva: UP.04.2.1.04 u kojem Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb nastupa u ulozi posredničkog tijela prve razine, a Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Štrigina 1a, 10000 Zagreb u funkciji posredničkog tijela druge razine. Ovaj instrument provodi se u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ – prioritetne osi 4, specifičnog cilja 11.ii.1.: Razvijanje kapaciteta organizacija društva, osobito NVO i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Provedbom projekta „Kulturni centar mladih – Razvoj javno – civilnog partnerstva u kulturi u Slavonskom Brodu (KUL centar)“ unaprijedit će se postojeći koncept upravljanja centrom mladih u Slavonskom Brodu kroz implementaciju modernog modela sudioničkog upravljanja koji je rezultat rada javnog, obrazovnog, civilnog i privatnog sektora te građana urbanog područja grada Slavonskog Broda kao i ojačanih kapaciteta svih dionika.

Partneri na projektu: Grad Slavonski Brod, Kazališno koncertna dvorana Ivana Brlić – Mažuranić, Kino Klub Paluba 7, Udruga Kameleon i Mreža, Fotoklub Kadar SB

Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda je pripremila projekt.

Ukupna vrijednost projekta: 2.497.628,64 kn
Iznos bespovratnih sredstava iz EU: 2.122.984,34 kn
Iznos potpore iz proračuna RH: 374.644,30 kn

Ciljevi projekta

Zajedničkom pripremom i provedbom kulturnih i umjetničkih programa korisnika novo oformljenog Kulturnog centra mladih u Slavonskom Brodu promovirati koncept sudioničkog upravljanja uz uključenost lokalne zajednice te javno – privatnog partnerstva u kulturi.

Razdoblje provedbe projekta

29.10.2018. do 28.10.2020.

Rezultati projekta

Provedbom zajedničkih umjetničkih i kulturnih programa građani, a posebno mladi Slavonskog Broda uključeni su u donošenje odluka te pripremu i provedbu kulturnih, umjetničkih i edukativnih radionica, ali i promoviran koncept sudioničkog upravljanja kao model djelovanja javnog i civilnog sektora.