Naziv projekta

Inovacijski inkubator InnoBROD

Korisnik

Grad Slavonski Brod

Partner

Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta

16.315.238,55 kn

Iznos bespovratnih EU sredstava

13.696.350,51 kn

Razdoblje provedbe projekta

3. travnja 2019. – 3. siječnja 2022.

Cilj projekta

Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj inovativnog poduzetništva u urbanom području Slavonskog Broda razvojem visoko kvalitetne poduzetničko-poslovne i inovacijske infrastrukture te razvojem usluga inkubacije i drugih specijaliziranih usluga poslovne podrške MSP sektoru.

Opis projekta

Inovacijski inkubator InnoBROD je strateški razvojni projekt Grada Slavonskog Broda čijom realizacijom se stvaraju uvjeti za intenzivni razvoj postojećih i osnivanje novih tvrtki utemeljenih na znanju, inovacijama i novim tehnologijama, te privlačenje investicija u sektore visoke tehnologije.

InnoBROD će predstavljati dio regionalne poduzetničko-poslovne i inovacijske infrastrukture i jedan je od instrumenata za jačanje inovacijskog lanca vrijednosti, poticanje inovativnosti poslovnog sektora i njegovo povezivanje s istraživačkim organizacijama. Potreba za Projektom utvrđena je u procesu analize poslovnog okruženja šireg područja Grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije. Projekt je zasnovan i usklađen s ključnim potrebama ovog područja za ulaganjima u uspostavu kvalitetne poduzetničko-poslovne i inovacijske infrastrukture, umrežavanje ključnih razvojnih dionika i internacionalizaciju poslovanja, te je u potpunosti usklađen sa smjernicama EU koje naglašavaju pametan, uključiv i održiv razvoj, odnosno razvoj zasnovan na znanju, inovacijama i novim tehnologijama, Strategijom regionalnog razvoja RH, Strategijom pametne specijalizacije (S3).

Realizacijom projekta Inovacijski inkubator InnoBROD uspostavlja se prostorna i tehnička infrastruktura, razvijaju visokospecijalizirane usluge poslovne podrške, te razvijaju i provode programi razvoja ljudskih potencijala u području poslovnog upravljanja, upravljanja inovacijama, razvoja novih proizvoda i usluga.

Projekt Inovacijski inkubator InnoBROD uključuje izgradnju poslovne građevine neto površine 1.823,16 m2, koja uključuje 507,35 m2 uredskog prostora, uključujući i coworking prostor, 743 m2 proizvodno servisnog prostora, konferencijsku dvoranu 126,16 m2, multimedijalnu dvoranu 67,32 m2 te ostale prostore zajedničke namjene 373,67 m2, nabavu informatičke opreme i namještaja, uspostavu i organizaciju rada Inovacijskog inkubatora, te razvoj specijaliziranih usluga poslovne podrške sektoru MSP-a, uključujući i virtualnu inkubaciju.

Očekivani rezultati

Izgrađena i opremljena prostorna i tehnička infrastruktura te uspostavljena efikasna organizacijska struktura Inovacijskog inkubatora InnoBROD u Gospodarskoj zoni Bjeliš, kako bi se potaknuo razvoj inovativnih tehnološki orijentiranih poduzeća.

Razvijene i MSP-u ponuđene specijalizirane usluge inkubacije i poslovne podrške unutar uspostavljenog sustava podrške za inovacije, s ciljem razvoja i unapređenja konkurentnosti novih i postojećih inovativnih tehnološko orijentiranih poduzeća.

Unaprjeđeni operativni kapaciteti Razvojne agencije Grada Slavonskog Broda za pružanje usluga poduzetništvu i upravljanje inkubatorom, uključujući informatičku i marketinšku podršku.

Za više informacija

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020.

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj informacije o projektu isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Slavonskog Broda