Naziv natječaja

Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi

GALEROKAZ – Implementacija pripovjedačkih i lutkarskih vještina u muzejsku edukaciju Galerije Ružić po modelu sudioničkog upravljanja javnog i civilnog partnerstva

Web stranica – galerokaz.gugsb.hr

Opis projekta

Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda u suradnji Grada Slavonskog Broda, Kazališne družine „Ivana Brlić-Mažuranić“, Dječjeg centra Logos i Udruge za promicanje kulture govorenja i kreativnog stvaralaštva „Vilinput“ zajedničkim aktivnostima u suradnji javnog i civilnog sektora realizirati će igrokaz koji će „oživjeti“ odabrane umjetnine iz postava Galerije Ružić uključivanjem djece i ostalog stanovništva. Provedbom zajedničkih aktivnosti dat će se primjer dobre prakse sudioničkog upravljanja u kulturi te na taj način podići razina javne svijesti o ovakvom modelu upravljanja.

Projekt se provodi u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali “, prioritetne osi 4 – Dobro upravljanje, investicijskog prioriteta 11.ii. Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, specifičnog cilja 11.ii.1. – Razvijanje kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito NVO i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda je pripremila projekt te je partner projekta.

Ukupna vrijednost projekta: 799.628,85 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 679.684,65 kn

Ciljevi projekta

Uspostaviti suradnju i umrežavanje Galerije Ružić u Slavonskom Brodu kao javne ustanove u kulturi s organizacijama civilnog društva te kroz međusobni prijenos znanja i iskustava osigurati dodanu vrijednost pri pripremi i provedbi kulturnih i umjetničkih programa na bazi koncepta sudioničkog upravljanja u kulturi

Zajedničkom pripremom i provedbom umjetničko-edukativnih programa u prostorijama Galerije Ružić u Slavonskom Brodu promovirati koncept sudioničkog upravljanja kroz suradnju javnih i civilnih partnera te uključenost lokalne zajednice

Razdoblje provedbe projekta

29.10.2018. – 28.10.2020.

Rezultati projekta

3 lokalna OCD-a sudjelovala u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada;

20 članova i zaposlenika udruga i umjetničkih organizacija, zaposlenika javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne samouprave te zaposlenika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjelovalo u aktivnostima jačanja kapaciteta u području sudioničkog upravljanja u kulturi;

U svrhu podizanja javne svijesti o javnom-civilnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju u kulturi održana Tribina, redizajnirana Web stranica Galerije umjetnina grada Slavonskog Broda i provedeni umjetničko edukativni programi u suradnji partnera.

Arhiva vijesti