Novosti

Natječaji

Poziv za prijavu projekata organizacija civilnog društva usmjerenih obitelji

Ministarstvo socijalne politike i mladih raspisuje Poziv za prijavu projekata organizacija civilnog društva usmjerenih obitelji u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2012. godinu na poziciji Ministarstva socijalne politike i mladih.

PRIORITETNA PODRUČJA AKTIVNOSTI ZA PRIJAVU PROJEKATA:

J-1) PROJEKTI USMJERENI POTPORI JEDNORODITELJSKM OBITELJIMA
R-1) PROJEKTI USMJERENI JAČANJU RODITELJSKIH KOMPETENCIJA

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave Poziva na web stranicama odnosno od 31. svibnja do 30. lipnja 2012. godine.

Opširnije