Novosti

Natječaji

Plan objave natječaja za 2016. godinu

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, izradilo je plan natječaja za 2016. godinu.

PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA 2016. GODINU

Šifra i naziv postupka dodjele bespovratnih sredstava Kod operacijeVrsta operacijeMjesec
Mjera 05 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti5.2.2.Razminiranje poljoprivrednog zemljištasvibanj
Mjera 03 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode3.1.1.Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnjesvibanj
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu4.1.3.Korištenje obnovljivih izvora energijesvibanj
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu4.2.1.Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima*
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu4.2.2.Korištenje obnovljivih izvora energijesvibanj
Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima7.4.1.Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturusvibanj
Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma8.6.1.Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovimasvibanj
Mjera 19 – LEADER – CLLD19.2.1.Potpora za provedbu operacija u okviru strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajednicesvibanj
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu4.3.1.Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanjalipanj
Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma8.6.2.Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drvalipanj
Mjera 03 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode3.2.1.Potpora za troškove informiranja i promoviranjasrpanj
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja6.2.1.Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnostisrpanj
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja6.4.1.Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjimasrpanj
Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima7.2.1.Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih vodasrpanj
Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima7.2.2.Ulaganja u građenje nerazvrstanih cestakolovoz
Mjera 16 – Suradnja16.1.1.Potpora za osnivanje operativnih skupinakolovoz
Mjera 16 – Suradnja16.1.2.Operativne skupinekolovoz
Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma8.5.1.Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kulturarujan
Mjera 09 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija9.1.1.Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacijarujan
Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja1.1.3.Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednikelistopad
Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja1.1.4.Radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacijelistopad
Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja1.2.1.Demonstracijske aktivnostilistopad
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja6.1.1.Potpora mladim poljoprivrednicimalistopad
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja6.3.1.Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstavalistopad
Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma8.6.3.Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvodalistopad
Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma8.5.2.Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukturestudeni
Mjera 16 – Suradnja16.2.1.Pilot projekti i razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologijastudeni
Mjera 16 – Suradnja16.4.1.Kratki lanci opskrbe i lokalna tržištastudeni
Mjera 19 – LEADER – CLLD19.3.1.Priprema i provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupinestudeni
Mjera 19 – LEADER – CLLD19.3.2.Provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupinestudeni
Mjera 19 – LEADER – CLLD19.4.1.Tekući troškovi i animacijastudeni
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu4.1.1.Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstvaprosinac
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu4.1.2.Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okolišprosinac
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu4.2.1.Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodimaprosinac
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu4.3.2.Komasacija poljoprivrednog zemljištaprosinac
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu4.4.1.Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okolišaprosinac

* U trenutku objave ovog Plana, nije moguće odrediti točan termin raspisivanja natječaja za operaciju 4.2.1. Pravovremena informacija bit će dostupna na mrežnoj stranici www.ruralnirazvoj.hr