Novosti

Natječaji

Nacionalna zaklada raspisala poziv za iskaz interesa “Znanje bez granica”

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva raspisala je poziv za iskaz interesa za suradnju u području prijenosa znanja i iskustava iz Republike Hrvatske na međunarodnoj razini – Znanje bez granica A (za sudjelovanje predstavnika i predstavnica udruga iz Hrvatske na međunarodnim skupovima u inozemstvu) te Znanje bez granica B (za sudjelovanje inozemnih stručnjaka i stručnjakinja na skupovima u Hrvatskoj) za 2012. godinu.

Na poziv za ostvarivanje financijske podrške prijaviti se mogu udruge registrirane u Republici Hrvatskoj. Financijske podrške će se dodjeljivati za sudjelovanje na međunarodnim skupovima i sudjelovanje međunarodnih stručnjaka i stručnjakinja na domaćim skupovima koji su tematski izravno usmjereni k jednom od sljedećih područja: promicanje i zaštite ljudskih prava te unapređenje demokratskih institucija društva i vladavine prava; izvaninstitucionalno obrazovanje za razvoj demokratskog građanstva; zaštita prirode, okoliša i održivi razvoj; mladi; razvoj volonterstva; izvaninstitucionalna kultura, mediji i primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u razvoju civilnoga društva; regionalni razvoj; društvena kohezija te razvoj društvenog poduzetništva pružanjem usluga u socijalnoj skrbi, zaštiti zdravlja i obiteljskim uslugama; sektorske prilagodbe sustavu Europske unije, informiranje i obrazovanje građana o procesu pristupanja Europskoj uniji, promicanje europskih vrijednosti te promoviranje nacionalnih interesa u ujedinjenoj Europi; promicanje dijaloga među kulturama euro-mediteranske regije; smanjenje društvene isključenosti i borba protiv siromaštva.

Udrugama se tijekom 2012. godine može odobriti samo jedna financijska podrška u okviru dviju inačica ovoga Poziva. Tražena financijska podrška Nacionalne zaklade ne smije preći 70% ukupnih troškova sudjelovanja na međunarodnom skupu odnosno troškova dolaska međunarodnog stručnjaka/stručnjakinja.
Prijave će se zaprimati kontinuirano, odnosno do isteka ukupno planiranoga iznosa za taj oblik financijske podrške u 2012. godini, a najkasnije do 11. studenog 2012. godine, s tim da se događanja mogu odvijati najkasnije do 31. prosinca 2012. godine. Prijave na Poziv za iskaz interesa trebaju biti poslane najmanje 30 dana prije najavljenog datuma održavanja skupa.