Novosti

InfoDan 2008 za lokalnu samoupravu i partnere

Udruga gradova u Republici Hrvatskoj u suradnji s Udrugom poslovnih savjetnika organizira treći po redu INFO DAN za lokalnu samoupravu i partnere koji će se održati 22. listopada 2008. godine u Hotelu Westin s ...

Sastanak sa stanarima P.I.Brodin

U petak, 26.09.2008. u 10,00 sati, u prostorijama Poduzetničkog Inkubatora Brodin održat će sastanak  predstavnika Razvojne agencije grada Slavonskog Broda i Gradske Uprave sa stanarima Inkubatora. Tema sastank...

Hrvatskoj prijeti nova blokada EU fondova

Još jedan skandal s pretpristupnim fondovima – dva mjeseca prije isteka krajnjeg roka za ugovaranje projekata iz programa Phare 2006 značajan dio dokumentacije nije pripremljen, tri natječaja još nisu nit...

Seminar – Mala škola EU

U sklopu edukacije zaposlenika Razvojne agencije Grada Slavonskog Broda od 08.-11.09.2008. održan je seminar Mala škola EU. Seminar čine četiri radionice kroz koje su se djelatnici upoznali sa cijelim procesom ...

Obrazac prijave – KATARINSKI SAJAM

Popunjeni obrazac prijave dostavite do 10. studenoga 2008. godine poštom, faxom ili mailom Adresa: RAZVOJNA AGENCIJA GRADA SLAVONSKOG BRODA, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod Kontakt Robert Popović, dipl.ing ...

Kada će Hrvatska pristupiti Europskoj uniji?

Hrvatska je ušla u završnu fazu svojih pregovora s EU-om. Ako Hrvatska ispuni sve uvjete, moguće je da pregovori budu okončani u prvoj polovici 2011. godine. Taj vremenski okvir uvelike ovisi o samoj Hrvatskoj ...

Usvojena Strategija gospodarskog razvoja grada Slavonskog Broda

Na svojoj 23. sjednici Gradsko vijeća Grada Slavonskog Broda jednoglasno je usvojilo Strategiju gospodarskog razvoja Slavonskog Broda 2012.-2020. godine.Strategija gospodarskog razvoja je nastala na temelju a...

Usvojena Strategija gospodarskog razvoja grada Slavonskog Broda

Na svojoj 23. sjednici Gradsko vijeća Grada Slavonskog Broda jednoglasno je usvojilo Strategiju gospodarskog razvoja Slavonskog Broda 2012.-2020. godine.Strategija gospodarskog razvoja je nastala na temelju a...

Kontakt informacije

info@ra-sb.hrDejan Vuksanović, dipl.oec direktor tel:         +385 (0)35 217 090 mob:     +385 (0)99 22 66 561 e-mail:  dejan.vuksanovic@ra-sb.hr Anita Vačić, mag.oec. stručni suradnik tel:         +385 (0)35...

Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda

Zbog rastućih potreba kvalitetne pripreme projekata za kandidiranje prema državnom proračunu te prema fondovima Europske unije, Grad Slavonski Brod je osnovao svoju Razvojnu agenciju. MISIJA Naša misija je osig...