Natječaji

Natječaj za tip operacije 4.1.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi natječaj iz mjere 4 Programa ruralnog razvoja za tip operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentno...

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izvođenje eksperimentalnoga programa „Škola za život“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva osnovnih i srednjih škola za izvođenje eksperimentalnoga programa „Škola za život“. Predmet i cilj poziva je odabir do 80 škola ...

Za izradu prostornih planova u 2018. godini osigurano 3,1 milijun kuna

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je za izradu prostornih planova uređenja lokalne razine u proračunu Republike Hrvatske osiguralo 3,1 milijuna kuna a zahtjeve za sufinanciranje mogu podnijeti o...

200 milijuna kuna za izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-ova

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima (MSP) za poboljšan...

Natječaj za tip operacije 6.2.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je objavila Natječaj za provedbu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa o...

Objavljeni javni pozivi Hrvatske turističke zajednice

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila je javne pozive za programe potpora u 2018. godini putem kojih će se dodjeljivati bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od devet milijuna kuna s ciljem unapređenja p...

Za energetsku obnovu zgrada javnog sektora osigurano je 380 milijuna kuna

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvorilo je 16. studenoga 2017. Poziv na dostavu projektnih prijedloga ‘Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sekto...

Objavljen poziv „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“

Ministarstvo kulture objavilo je dana 30. studenog 2017. godine otvoreni (privremeni) poziv na dostavu projektnih prijedloga „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“. Poziv se p...

Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1.

NN 117/2017 (29.11.2017.), Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdo...

Najava Poziva na dostavu projektnih prijedloga: „Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine“

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: Najava Nadle...