Program Zdravlje za rast

Program „Zdravlje za rast“ treća je akcija koja financira ciljeve zdravstvene strategije Europske unije. Cilj ovog programa je rad sa državama članicama za poticanje inovacija u zdravstvu i povećanje održivosti zdravstvenih sustava, poboljšanje zdravlja građana EU, te zaštita od prekograničnih zdravstvenih prijetnji. Svi postupci moraju u potpunosti poštivati odgovornost država članica za organizaciju i pružanje zdravstvenih usluga i zdravstvene skrbi.

Budžet: 449.394 milijuna eura

CILJEVI PROGRAMA

1. Doprinos inovativnom i održivom zdravstvenom sustavu
2. Povećanje pristupa boljem i sigurnijem zdravstvu za građane
3. Promicanje zdravlja i prevencija bolesti
4. Zaštita građana od prekograničnih zdravstvenih prijetnji

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

1. Doprinos inovativnom i održivom zdravstvenom sustavu kroz promicanje suradnje u Procjeni zdravstvenih tehnologija za prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi, promoviranje zdravstvenih inovacija i e-zdravstva, podrška zdravstvenim radnicima kroz promociju strategije učinkovitog zapošljavanja i zadržavanja radnika, osiguranje stručne pomoći za države članice kojima je potrebna reforma zdravstva, podrška Europskom  inovacijskom partnerstvu za aktivno i zdravo  starenje, aktivnosti za procjenu zdravstvene tehnologije, e-zdravstva, medicinske opreme, poticanje sustava zdravstvenog znanja.

2. Povećanje pristupa boljem i sigurnijem zdravstvu za građane kroz potporu i akreditaciju Europske mreže izvrsnosti i akcijama za rijetke bolesti,  jačanje suradnje za sigurnost pacijenata i kvalitetu zdravstvene zaštite, povećanje dostupnosti informacija pacijentima, razmjena najboljih praksi, pojačati opreznu uporabu antimikrobnih lijekova u humanoj medicini i smanjiti prakse koje povećavaju antimikrobnu otpornost, poticanje sustava zdravstvenog znanja kroz donošenje odluka temeljenih na dokazima.

3. Promicanje zdravlja i prevencija bolesti  kroz razmjenu primjera dobre prakse o ključnim pitanjima zdravlja, potpora prevenciji kroničnih bolesti, aktivnosti potrebne za doprinos ciljevima EU zakonodavstvu u području duhanskih proizvoda, poticanje sustava zdravstvenog znanja kroz donošenje odluka temeljenih na dokazima.

4. Zaštita građana od prekograničnih zdravstvenih prijetnji kroz jačanje spremnosti i odgovora na ozbiljne prekogranične zdravstvene rizike, poboljšanje sposobnosti procjene rizika i mapiranje postojećih procjena, izgradnja kapaciteta za podršku zdravstvenim prijetnjama u državama članicama, poticanje sustava zdravstvenog znanja kroz donošenje odluka temeljenih na dokazima.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Prijaviti se mogu sve države članice Europske unije (EU 28), države kandidatkinje ( Makedonija, Island, Crna Gora, Srbija, Turska) te potencijalne države kandidatkinje ( Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo) u skladu s općim uvjetima i načelima za sudjelovanje tih zemalja u programima Unije. Države članice EFTA-e ( Island, Lihtenštajn, Norveška) , Švicarska te susjedne zemlje ovisno o dogovorenim pravilima sudjelovanja u programima Unije.

Prihvatljivi prijavitelji su: tijela javne vlasti, tijela u javnom sektoru, posebice za istraživanje i zdravstvene ustanove, sveučilišta i ustanove visokog obrazovanja te druge pravne osobe. Samo u određenim natječajima prijavitelji moraju biti pravne osobe koje su  nevladine i neprofitne organizacije koje rade u području javnog zdravstva, te su aktivne na razini Unije.

Radna verzija programa Zdravlje za rast dostupna je ovdje.

SLUŽBENE STRANICE: http://ec.europa.eu/health/programme/policy/proposal2014_en.htm

eu-projekti.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *