Opći podaci

Tvrtka: RAZVOJNA AGENCIJA GRADA SLAVONSKOG BRODA, d.o.o. za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje i zastupanje

Skraćena tvrtka: RAZVOJNA AGENCIJA GRADA SLAVONSKOG BRODA d.o.o.

Sjedište: HR-35000 Slavonski Brod, Vukovarska 1

OIB: 36468197508
Matični broj: 2397978
MBS: 050044098

Žiro-račun: 2340009-1110885672 PBZ
IBAN: HR3123400091110885672

Registarski sud: Trgovački sud u Slavonskom Brodu
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Temeljni akt: Izjava o osnivanju RAZVOJNE AGENCIJE GRADA SLAVONSKOG BRODA, d.o.o. za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje i zastupanje koju je jedini član društva GRAD SLAVONSKI BROD dao 14. 03. 2008. godine.
Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna.

Početak rada: 01.07.2008.

Podaci o osnivaču d.o.o. i direktoru Društva

Osnivač Društva je Grad Slavonski Brod. Slavonski Brod je industrijsko, kulturno, upravno, sudsko i financijsko središte Brodsko-posavske županije, po veličini i značaju drugi grad u Slavoniji. Sedmi je po veličini u Republici Hrvatskoj. Kao administrativni centar Županije i industrijski centar, Slavonski Brod i dalje raste i razvija se, pogotovo u posljednjih desetak godina. Iako se naglasak razvitka u posljednje vrijeme stavlja u razvijanje turizma i uslužnih djelatnosti, Brod je uvijek bio i uvijek će biti industrijski grad.

Direktor društva je Dejan Vuksanović, rođen 18.01.1981, završio je Ekonomski fakultet u Osijeku, zvanje diplomirani ekonomist

Logotip

Preuzmite PDF verziju logotipa Razvojne agencije Grada Slavonskog Broda d.o.o.

Predmet poslovanja

Izrada svih vrsta projekata za privlačenje sredstava fondova EU
Tehnička i konzultativna pomoć glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje usmjerenih na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva
Izrada i konzalting nad poslovnim razvojnim projektima i elaboratima
Izrada gospodarskih projekata i studija
Stručno osposobljavanje i izobrazba u poduzetništvu
Uspostavljanje suradnje s međunarodnim i stranim financijskim ustanovama za poticanje tehnološkog poduzetništva
Poticanje istraživanja i razvoja na području tehničko-tehnoloških i prirodnih znanosti
Poticanje poslovne suradnje, tehnološkog transfera i komercijalizacije rezultata istraživanja
Poduka konzultanata za upravljanje i financiranje inovacija i novih tehnologija
Organizacija i posredovanje u izgradnji kompletnih gospodarskih i drugih objekata (inženjering)
Organiziranje seminara, prezentacija i organiziranje sajmova
Koordiniranje poduzetničkih aktivnosti i institucijskih i financijskih potpora
Gospodarenje poslovnim zonama i poduzetničkim inkubatorima
Organiziranje i posredovanje pri izgradnji gospodarskih objekata
Razvoj i potpora tehnološki utemeljenom inovativnom poduzetništvu
Koordiniranje aktivnosti vezanih za razvoj turizma
Koordiniranje aktivnosti vezanih za razvoj poljoprivrede i gospodarstva
Praćenje projekata javno-privatnog partnerstva
Podupiranje istraživanja, razvoja i primjene suvremenih tehnologija
Davanje stručne pomoći subjektima malog gospodarstva, uključivo i putem elektroničkih medija
Promicanje poduzetništva i stvaranje uvjeta za razvoj poduzetništva žena i mladih
Suradnja s drugim pravnim osobama, društvima i institucijama koje potiču malo gospodarstvo u zemlji i inozemstvu
Praćenje, analiza i izvještavanje o rezultatima poticajnih mjera
Drugi stručni poslovi u svezi s poticanjem razvoja malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva, drugim propisima
Kupnja i prodaja robe
Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
Zastupanje stranih i domaćih fizičkih i pravnih osoba u zemlji i inozemstvu
Priprema poduzetnika za primjenu standarda i normativa Evropske unije
Izdavačka djelatnost
Tiskanje časopisa i dr. periodičnih publikacija, knjiga i brošura, reklamnih kataloga, prospekata i dr. tiskanih oglasa, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i dr. tiskanih komercijalnih publikacija
Usluge grafičkog dizajna
Usluge prijepisa i umnožavanja

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *