Natječaj za nagrade “Promote love and forgiveness”

Fetzer Institut raspisao je natječaj za nagradu za nevladine organizacije. Tema natječaja je “Love and Forgiveness”. Na natječaj se mogu prijaviti neprofitne organizacije / udruge koje rade najmanje tri godine na lokalnoj, nacionalnoj ili međunarodnoj razini, kao i javna / privatna partnerstva koje obavljaju javne usluge na neprofitnoj osnovi.

Fetzer posebno poziva sve zainteresirane iz zemalja u razvoju i zemalja u sukobu i / ili tranziciji da se jave za nagradu.

Rok za podnošenje prijava je 31 siječnja 2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *