Natječaj za dodjelu Nagrade Vicko Andrić

Odbor za dodjelu “Nagrade Vicko Andrić” raspisuje Natječaj za dodjelu “Nagrade Vicko Andrić” za 2011. godinu.

“Nagrada Vicko Andrić” dodjeljuje se za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u Republici Hrvatskoj i to za postignuća u:

* konzervatorsko-restauratorskim radovima na očuvanju kulturne baštine
* istraživanju i dokumentiranju kulturnih dobara
* razvoju konzervatorske i konzervatorsko-restauratorske struke i unapređenju sustava zaštite kulturne baštine
* očuvanju i obogaćenju ukupnog fundusa kulturne baštine Republike Hrvatske.

Nagrada se dodjeljuje kao:

1. godišnja nagrada pojedincima koji su državljani Republike Hrvatske, te pravnim osobama za njihov izvanredan doprinos u zaštiti kulturne baštine koji su ostvarili tijekom protekle godine (2011.)

2. nagrada za životno djelo istaknutim pojedincima koji su svojim izvanrednim doprinosom i radom na zaštiti kulturne baštine obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini
zaokruženu cjelinu, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.

Prijedloge za dodjelu “Nagrade Vicko Andrić” mogu podnijeti građani, udruge građana, ustanove, trgovačka društva, tijela državne vlasti, tijela lokalne i regionalne samouprave, vjerske zajednice i druge osobe.

Prijedlog za svakog kandidata treba sadržavati:

1. tijek i opis ostvarenja s popratnim slikovnim materijalom zbog kojeg se kandidata predlaže
2. obrazloženje s popisom radova i životopisom  kandidata predloženog za Nagradu za životno djelo.

Prijedlozi se primaju do 9. srpnja 2012. na adresu:

Ministarstvo kulture,
Odbor “Nagrade Vicko Andrić” ,
Runjaninova 2,
10000 Zagreb
ODBOR “NAGRADE VICKO ANDRIĆ”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *