Međunarodna godina približavanja kultura (2010.)

UN je proglasio 2010. Međunarodnom godinom približavanja kultura te zadužio UNESCO kao glavnu agenciju za provedbu proslave spomenute godine. Glavni cilj je obilježavanje kulturne raznolikosti u svijetu te podrška jačanju dijaloga među kulturama. UNESCO je predložio sljedeće teme povodom proslave spomenute godine:

1. promicanje uzajamne kulturne, etničke, jezične i vjerske raznolikosti;
2. stvaranje okvira za zajedničko razmjenjivanje vrijednosti;
3. osnaživanje kvalitetnog obrazovanja i izgradnja međukulturne kompetencije;
4. poticanje dijaloga za održivi razvoj.

Aktivnosti kojima zemlje članice UNESCO-a planiraju obilježiti Međunarodnu godinu približavanja kultura:

* omogućavanje većih mogućnosti za istraživanja, susrete i javne rasprave te širenje prostora za međukulturnu medijaciju, kao i korištenje novih tehnologija, posebno radi poticanja jezične raznolikosti i prevođenja;
* promicanje uloge kreativnosti u kulturnoj raznolikosti te unapređivanje kako posebnih značajki kultura, tako i njihovih sličnosti;
* jačanje uloge formalnog i neformalnog obrazovanja, istraživanja, medija i novih informacijskih tehnologija kako bi se još više proširila raznolikost obrazovnih, kulturnih i znanstvenih sadržaja, ispravljajući pritom pogrešne kulturne predodžbe, vrijednosti i stereotipe.

Svi projekti za obilježavanje Međunarodne godine približavanja kultura na lokalnoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini prosljeđuju se u Ured Hrvatskog povjerenstva za UNESCO putem obrasca na mrežnoj stranici.

Adresa Hrvatskog povjerenstva za UNESCO:

Ministarstvo kulture RH
Runjaninova 2
10 000 Zagreb

e-pošta: unesco@min-kulture.hr
tel: 385 1 4866 304, faks: 385 1 4866 526

Rok: 31. prosinca 2010.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *