Naslovnica

Zbog rastućih potreba kvalitetne pripreme projekata za
kandidiranje prema državnom proračunu te prema
fondovima Europske unije, Grad Slavonski Brod je
osnovao svoju Razvojnu agenciju.


cropped-cropped-Untitled-31.png

Opći podaci Kontakt Djelatnosti

MISIJA

Naša misija je osigurati kvalitetan razvoj projekata kroz stručnu potporu Agencije,
a u korist Grada Slavonskog Broda i njegovih stanovnika.